Kruh spokojenosti

Zmapujte si míru své spokojenosti v podnikání / zaměstnání

Zamyslete se nad různými pohledy na své podnikání / zaměstnání a vyjádřete míru své spokojenosti na stupnici 1 až 10, kdy 10 = maximální spokojenost a 1 = minimální spokojenost

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Dělám, co mě baví

Nakolik mě činnosti, které dělám v podnikání/zaměstnání baví.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PŘEDCHOZÍ
  DALŠÍ  
© 2023 Vlasta Lisková, www.vlastaliskova.cz.